Bestyrelsen

Bestyrelsen

Mødrehjælpen Thisted lokalforening er en frivilligbåret forening, der er et lokalt holdepunkt for gravide og børnefamilier, der befinder sig i en sårbar situation. Lokalforeningen afholder familieaktiviteter, der skaber netværk og gode oplevelser for børn, mødre og fædre. Derudover driver lokalforeningen Mødrehjælpens butik med genbrug til børn, hvor overskuddet går til de sociale aktiviteter for familier i lokalområdet og til Mødrehjælpens landsdækkende rådgivningsarbejde.

Vores etiske fokus er:

at hjælpe uden at skabe afhængighed

at hjælpen er båret af menneskeligt nærvær og høj faglig kvalitet

at hjælpen understøtter det personlige ansvar og støtter stærke fællesskaber.


Læs lokalforeningens vedtægter her

Bestyrelsesmøde i lokalforeningen. Fra venstre: Anne Marie Vogt (kasserer), Conny Juul-Olsen (besty.medl), Lilly Thorsen (tidligere besty.medl). Fra højre: Torben Juul-Olsen (formand), Vigga Søndergaard (tidligere supp.), Helle Sjøgren (besty.medl). I midten konsulent Lone Sørensen fra Mødrehjælpen.

Lokalforeningen er grundlagt 08.08.2018

Torben Juul-Olsen (formand) kan træffes

privat på 4010 0881